Pack Leader

Sürü Lideri Olmanın Önemi

pack_leaderPack Leader, ya da bizim bildiğimiz şekliyle ‘Sürü Lideri’ olmak köpeklerin dünyasında, bizim onlardan beklediğimiz birçok komut veya isteğin başlangıç noktası olarak kabul edilebilecek kadar önemli bir yere sahip. Şöyle ki; siz köpek dostunuz/dostlarınızın yaşadığı ev ortamınızda, onlara bir takım kısıtlamalar getirirsiniz. Çünkü herkesin sınırını bildiği bir ortamda, eve tuvalet yapılmamasından tutun da mobilyaları kemirmemeye, (fakat yine bizim onlara doğru yönlendirme yaparak dişlerinin kaşınmasından ya da kemirme ihtiyacından onları mahrum bırakmadan kemik ya da onların hoşuna gidecek bir oyuncak vererek bu durumdan kurtulmamız doğru olanıdır), evde köpek dostlarımızın koşturmalarındansa sakin bir yapıda oynamalarına, hatta sokakta tasmayı fazla çekerek, sizi sürüklercesine gezmelerindense yanınızda sakin ve mutlu bir şekilde yürümesine kadar bir çok davranış bozukluğunun önüne geçeriz. Bu tip davranışların kökenine indiğimizde aslında hatanın bizde olduğunu, yani Sürü Liderliğini bilmeden/almadan köpek dostlarımızla iletişime geçmemizden kaynaklandığıyla yüzleşiriz.

Sürü Lideri olmayı birçok köpek sahibi yanlış anlar ve hatta dominant olmak, yanlış bir şey yaptıklarında onlara bağırıp çağırmak, köpeklere patronluk taslamak olduğunu düşünüp, bu davranışlardan sonuç aldıklarını zannederler. Oysa bu köpeklerinizin üzerinde kuracağınız yanlış bir baskı olmaktan öteye geçemeyeceği gibi köpeğinizin karakterini de ezer ve onu güvensiz, korkak, asosyal bir köpek olmaya doğru iter.

Köpek dostlarımızın önce psikolojisini anlamaya çalışarak, kızmadan hatta ödüllerle eğitmek ve bu arada bazı sınırlamalar koymak ve bu sınırlamaları da profesyonel ve hassas bir şekilde yapmak aslında en doğrusu. Aksi takdirde, dostlarımıza üç-beş komut öğretelim derken onların psikolojilerini bozmuş oluruz ki bunu hiç ama hiç istemeyiz. Bu tarz bir yanlış yaklaşım onlarda davranış bozukluklarına yol açacaktır. Daha evvel hiç yapmadıkları toprak eşelemeden kapı kemirmeye, havlamalar/ulumalardan korkaklığa ya da agresyona kadar yeni istenmeyen davranışların ortaya çıkması da sürpriz olmayacaktır.

Bu yüzden köpeğimize sevgi+sınırlama+disiplin üçlüsünü doğru zamanlarda, gereksiz baskı kurmadan ve onların psikolojisini bozmak bir yana, onları pozitif mental yapıda tutup ödüllerle gururlandırarak vermeliyiz.
Köpeklerimizin cinslerine, karakterlerine ve güdülerine göre istekleri değişkenlik gösterir. Hepsinde aynı olan tek şey hepsinin sevgi dolu olması ve bizlerin en yakın dostlarımız olmalarıdır. O yüzden bazıları biraz daha inatçı olabilirken, bazılarının öğrenmeye daha açık ve istekli olması gayet normaldir. Bu sebepten dolayı aslında ilk doğru adımımız, sahibinin karakterine ve yaşam tarzına uygun bir köpek almak olmalı. Yani çok hareketli genç bir delikanlı gittiği her yere yanında götürmek isteyeceği, onunla bisiklete binip koşmak isteyeceği bir köpek sahiplenmek istiyorsa, sahipleneceği köpeğin bu özelliklere sahip olup olmadığına dikkat etmeliyken; evi korumak için sahiplenilen köpeklerde de koruma güdüsünün ne kadar güçlü olduğu, cinsinin ve karakteristik özelliklerinin buna uygun olup olmadığı göz önünde bulundurularak hareket etmekte fayda var. Yoksa genç delikanlı tipini çok beğenip de aldığı İngiliz Bulldog’unu uyuduğu yerden kaldırmaya çalışmaktan helak olurken; diğer tarafta evini korumak için Golden Retriever alan kişi de hırsız geldiği taktirde onu sevgiyle, oyunlarla karşılayan bir köpeğe sahip olacaktır. Bu tarz durumlarda sadece siz değil, köpeklerimiz de mutsuz olur.

Çünkü onları dengeli ve pozitif yapıda mutlu birer köpek yapmak istiyorsak; bizim onlardan isteklerimizin yanı sıra onların bizden isteklerini de bilmeli ve ona göre hareket etmeliyiz. Hiperaktif denebilecek kadar enerjik bir Jack Russell alıp ona sürekli oturmasını söylemek, kızmak; sizi olduğu kadar onu da mutsuz edecektir. Veya koruma güdüsü yüksek bir German Shepherd ya da Belgian Malinois gibi bir köpeğe evinizi koruma görevi vermeniz; bir görevleri olduğunu bilmeleri ve işe yaradıklarını bilmeleri açısından onları gururlandırarak son derece tatmin edeceği gibi, gündüzleri de bir o kadar sakin ve huzurlu mental yapıda kalmalarını sağlayacaktır.

Köpekler sakin fakat iradeli yapıda bir alfa liderine ihtiyaç duyar. İçgüdüsel olarak onlara liderlik ve rehberlik yapacak birine hem sevgi hem de saygı duyarlar. Burada insanın ya da köpeğin boyutunun hiç önemi yoktur ve her şey tamamen enerjiyle alakalıdır. Kararsız insanların köpekleri de kararsız olurlar. Kendine güveni olmayan, güven yoksunu bir insanın da köpeğine komutlarını dinletmesi, ona söz geçirmesi maalesef pek kolay olmayacaktır. Köpeğinizin istenmeyen hatalarını öfkeyle, kızgınlıkla düzeltiyorsanız (veya aslında düzelttiğinizi sanıyorsanız) iyi bir sürü lideri olamazsınız. Köpeğiniz sizden asla korkmamalı; ama saygı duymalı. Köpeğinizden korku değil saygı istemelisiniz. Bir köpek size saygı duyarsa çok mutlu bir şekilde sizi takip eder, dediklerinizi anlamak için çaba gösterir. Korku ve agresyonla ise bu saygıyı kazanmamız mümkün olmaz…

Pack Leader, yani Sürü Lideri Olmanız Gerekiyor!
İş günün sonunda dönüp dolaşıp buraya, yani Sürü Lideri olmanıza geliyor. Köpeklerimizle yaşadığımız problemlerin büyük bir çoğunluğu köpek sahiplerinin güçlü, dengeli bir lider karakteri oluşturamamasından kaynaklanıyor. Köpekler, liderleri ve takipçileriyle birlikte sosyal sürü hayvanlarıdır. Vahşi doğada köpeklerin çoğu takipçidir; fakat takip edecek bir liderleri olmadığı durumlarda durumun kontrolünü ele almaya çalışırlar. Bu tarz durumlar evde de pek farklı değildir. Yani, evinde takip edeceği, ona liderlik edeceği biri olmazsa köpeğimiz duruma el koymaya kalkışacak ve karşımıza istenmeyen davranışlar ortaya çıkacaktır. Güçlü bir liderin eksikliğini hisseden köpek dengeli bir zihin yapısına da sahip olamaz.

Öyleyse köpeğinizden liderliği alın ve ona iyi bir lider olun. O da bunu isteyecektir ve bu onun rahatlamasına yol açacağı gibi, sizi takip etmesini, komutlarınızı dinlemesini kolaylaştıracaktır.

The Importance of Being the Pack Leader

Being the Pack Leader is a really important concept that it can be considered as the starting point of all our expectations, requests from our dogs.
That is to say: in home environment that your dog friend/s live, you place some restrictions to them. Because in a context where everyone knows their limit we can prevent behavioral problems from the very start: not pooping inside the house, not chewing furnitures (but we have to guide them correctly by replacing it with bones or with some toys that can satisfy their need to chew), play in a calm way instead of running around in the house, walking next to you in a calm and happy mood instead of dragging you off in the street by pulling the leash.
When we get to the bottom of these type of behaviors, we realize that actually its our fault causing from the fact that we get in contact with our dogs without even knowing about the pack leader concept .

Many dog owner misunderstand how to be a pack leader. Some think they could achieve it and get results by being dominant to their dogs, by clamoring them when they did something wrong, patronizing them in one way or another. However this type of behavior not only turn out to be a wrong pressure on the dog but also misshapes the dogs character by oppressing him and serving him to be a scared, insecure, asocial dog.

In very deed, first one should try to understand our dog friends psychology: train him without getting mad by using rewards (meanwhile placing restrictions, that are put professionally and fragile are essential) Otherwise for the sake of teaching them few instructions, we could depress them-which is something we would never prefer- This type of wrong approach would cause behavioral disorders in them. And then the following results would not be surprising: they may start doing things they had never done before: grubbing the soil, barking, cowardice, aggression.
For that reason we should give our dogs the trio of love, restriction, discipline at the right moment, right amount. Without placing unnecessary restrictins, without ruining their psychology we should keep them in a good healthy mood and use rewards as a tool to do them proud.

Our dogs desires change according to their breeds, characters, motives. They only thing common for all of them is that they are full of love and that they are our closest friend. For that reason its understandable that some may be stubborn while other may be more open to learning. Therefore the first correct step for us to own a dog that is suitable to our character and life style. For example a young man who loves mostly to hang around should look for a dog that is suitable to live that fast living, that can run with him while he is biking, while if a dog is owned to protect the house than the owner should pay attention for that protection motive, for whether that dogs breed and character is suitable for that type of mission. Otherwise the young boy would be exhausted trying to pick up his snoring English Bulldog, and the other owner would face with a situation in which his Golden Retriver (who he owned as a guard dog) meets a thief with games and lots of love. At these type of situations not only you but also your dog would be upset. If we want to keep them in balanced, positive and happy mood: right along with knowing our requests from them, we should know their wishes and behave accordingly. Owning a Jack Russell who is so energetic that he can be portrayed as hyperactive and telling him to sit continuously, getting mad when he doesn’t would not only make you but also make him upset.
Or giving the mission of protecting your home to a German Shepherd or to a Belgian Malinois whose guard instinct is high, would only render them fulfilled, knowing that they are usefull. That way such dogs would stay in a calm and peaceful mode in daytime.

Dogs need an alpha leader who is calm and strong-minded. Instinctively they love and respect a leader who is capable of taking the lead and guide them.
Here the size of a human or a dog doesn’t matter, the only thing that does is energy. Hesitant peoples dogs become hesitant too. Someone who is not confident enough would not easily be able to make his dog suit his commands.
And if you are correcting(or actually you think that you are correcting) your dogs mistakes with anger, frustration; you cant be a good pack leader. Your dog should never be scared of you, but should respect you. All you should want from your dog is respect, never fear. Because if he does respect you; he happily follows you, trying to understand your commands. But with anger and aggression there is no way that one can gain that respect.

You need to be a Pack Leader!
At the end of the day it all comes to being a pack leader. Most of the problems we encounter are caused by the dog owners characters which are mostly not strong, balanced and leader enough. Dogs, with their owners and their followers are social creatures who have strong instinct of herd behavior. In the wild nature, most of them are followers. But at circumstances where they have no leader to follow, they try to takeover control. These type of situations are not much different at home. Which means that if our dog has no one to follow, no one to guide him at home then he naturally, instinctively will try to control the situation then the result will only be negative types of behaviors. When dogs feel the lack of a strong leader, there is no way that he can be in a balanced, calm state of mind. If so, take the leadership from your dog and be his good leader.
He would want this too and this will not only cause him to relax but also will encourage him to follow you.

Pack Leader
Pack Leader
DAVRANIŞ SORUNLARI ÇÖZÜMLERİ
Enerjimiz
Enerjimiz
POZİTİF EĞİTİM
POZİTİF EĞİTİM
Enerji Köpek İlişkisi
Enerji Köpek İlişkisi
TEMEL İTAAT EĞİTİMİ
TEMEL İTAAT EĞİTİMİ
Köpeginizin Vücut Dili
Köpeginizin Vücut Dili
Cesar Millan ile Dog Psychology Center’da..
Cesar Millan ile  Dog Psychology Center’da..
Egzersiz Disiplin Sevgi
Egzersiz  Disiplin  Sevgi
Posıtıve Energy Dogs
Posıtıve Energy Dogs

Neden ‘’Positive Energy Dogs’’ ?

Neden Positive Energy Dogs, yani pozitif enerjili köpekler? Pozitif köpek eğitimi ve köpek psikolojisini anlamak ve köpek dostlarımızın dengeli pozitif enerjide kalarak komutlarımızı öğrenmesi çok önemli. Eğitim adı altında bir başkası tarafından köpeklerimize baskı uygulanması, evlerinden uzaklaştırıp tanımadıkları bir ortamda strese sokulmaları, herşeyden önce onların psikolojilerini bozar ve mental yapılarına zarar verebilir.
Oysa ki pozitif köpek eğitimi diye bilinen eğitimler, öncelikle köpeğinizin kendi güvenli ortamında gerçekleştirilir. Burada amaç, mümkünse sahibiyle birlikte (ki sahiplerin en az 3-4 derse katılmaları önemle rica edilir), sevgiyle, oyunla, köpeklerimizin doğru şekilde sosyalleşmesini sağlayarak dış dünyaya doğru adım atabilmeleri için onları hazırlamaktır.